Klein Garnwerd

Klein Garnwerd

Klein Garnwerd

KVK: 13034125

BTW: NL8025.02.325.B.01

Algemene voorwaarden van Bed & Breakfast Klein Garnwerd 9.

Wij heten u van harte welkom bij Bed & Breakfast Klein Garnwerd 9 te Winsum en verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden.

Met het aangaan van een gemaakte reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht.

Hoofdgast.

De persoon die bij Bed & Breakfast Klein Garnwerd 9 heeft gereserveerd middels een contactformulier, e-mail of via telefonisch contact.

De hoofdgast dient 18 jaar of ouder te zijn en is verantwoordelijk voor zijn of haar mede gasten en dient een vaste woon – of verblijfplaats te hebben.

Beheerder.

De persoon die als eigenaar van B&B Klein Garnwerd 9 of namens de eigenaar van B&B Klein Garnwerd 9 de Bed & Breakfast beheert.

Derden.

Iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.

Contact & Reserveringen.

Via onze website Nog in te vullen, door een e-mail te sturen naar: Nog in te vullen of door te bellen met telefoonnummer: 06-46317067 of 06 54685405

Annulering.

Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn.

U dient zelf zorg te dragen voor een annulerings- en/of reisverzekering.

Verblijf.

De gehele periode gelegen tussen inchecken en uitchecken.

Contactgegevens.

Bed & Breakfast Klein Garnwerd 9
Inez en Nicolaas Geenen
Klein Garnwerd 9
9951TR Winsum

06-46317067 of 06 54685405

Website: Nog in te vullen
E-mail : Nog in te vullen

1.Bed & Breakfast De Tijd.

1.1

Bed & Breakfast Klein Garnwerd 9
is beschreven op de websites : www.benbdetijd.nl – https://www.facebook.com/pages/Bed-Breakfast-De-Tijd/808555802549077?ref=hl – https://www.pinterest.com/bedandbreak0287/ .
Hier moet nog pinterest / onze website ?

Deze websites zijn met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie bij Bed & Breakfast Klein Garnwerd 9 ten tijde van het bezoek door onze gasten.

Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

1.2

Alle kamers zijn geschikt voor twee personen.

Extra slaapbank voor twee personen bij te boeken in appartement Grutto


Huisdieren zijn toegestaan, graag van tevoren even melden.

1.3

Op de dag van aankomst is uw kamer vanaf 16.00 uur voor u beschikbaar en kunt u tot 21.00 uur bij ons terecht.

Wij kunnen er voor zorgen dat u te allen tijde naar binnen kunt.

Indien u niet op de aangegeven tijd aanwezig kunt zijn, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar maken.

Afwijkende tijden zijn alleen mogelijk in overleg.

In verband met het schoonmaken van de kamers dient u deze op de dag van vertrek vóór 10.30 uur te verlaten, tenzij anders overeengekomen.

 

1.4

Het ontbijt wordt geserveerd tussen 08.00 uur en 09.30 op de kamer.
Bij mooi weer is er de gelegenheid om buiten op uw terrasje te ontbijten.

Afwijkende tijden voor het ontbijt zijn alleen in overleg met ons bespreekbaar.

Heeft u speciale wensen voor het ontbijt, glutenvrij, zoutarm, vegetarisch enzovoort, wilt u dit dan aangeven als u de reservering bij ons maakt.
Het is niet mogelijk om dit alsnog achteraf bij te reserveren.

 

1.5

De appartementen Grutto en Putter Klein van Klein Garnwerd 9
beschikken beide over een eigen woonkamer, slaapkamer en badkamer met douche, vaste wastafel met warm & koud stromend water, toilet en is inclusief gebruik van linnengoed. Tevens beschikken deze appartementen over een eigen entree en terrasje.

1.6

De auto kan worden geparkeerd op het eigen terrein, parkeren geschiedt op eigen risico.

1.7

Fietsen kunt u huren via rechtstreeks bij: auldrik@guikemarijwielhandel.nl

1.8

De beheerder stelt u op de hoogte welke ruimtes bij Bed and Breakfast Klein Garnwerd 9 voor u beschikbaar en bruikbaar zijn.

De privéruimtes mogen niet betreden worden door gasten in de boerderij.

Het buitenterrein heeft ook afscheidingen van gemeenschappelijk en privégebruik, het wordt zeer op prijs gesteld de privégedeeltes niet te betreden.

2. Prijzen.

2.1

De prijzen van de kamers zijn beschreven op onze website :Nog in te vullen
Prijzen zijn inclusief ontbijt, gebruik van handdoeken en beddengoed, water en elektriciteit, toeristenbelasting en de eindschoonmaak.

2.2

De prijzen zijn exclusief kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten.

2.3

Prijzen van Bed & Breakfast Klein Garnwerd 9 zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

2.4
Dagkamers of kamerhuur voor een paar uur gelden Qua prijs/ betaling / annulering / reservering -in en / of uitchecken afwijkende voorwaarden voor.

Informeer hierna bij uw gastvrouw/heer

2.5
Alle vermeldingen op onze websites worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen.

Bed & Breakfast Klein Garnwerd 9 is niet aan kennelijke fouten op haar websites gebonden.

 

3. Reservering en betaling.

3.1

Reserveren geschiedt per e-mail via Nog in te vullen of via telefoonnummer 06-46317067 of 06 54685405

3.2

Na een gemaakte reserveringsaanvraag ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk bericht met daarin de betreffende gegevens en of de gewenste kamer nog voor u beschikbaar is.

U dient deze gegevens te controleren en te bevestigen binnen 48 uur door een e-mail terug te sturen naar Nog in te vullen of op andere wijze schriftelijk te bevestigen.

Door de reserveringsaanvraag te bevestigen wordt de boeking pas definitief.

Mochten wij na 48 uur geen bevestiging van u terug hebben ontvangen, dan wordt de reserveringsaanvraag alsnog per direct geannuleerd. Dit om teleurstelling voor onze andere gasten te voorkomen.

3.3

Minimaal veertien dagen voor uw verblijf dient u de aanbetaling , zijnde vijftig procent (50%) van het totaalbedrag, over te maken naar bankrekeningnummer: NL90BUNQ2043963724 t.n.v. IN Neuteboom-Geenen..

Het resterende openstaande bedrag kunt u bij aankomst contant betalen.

Bij reserveringen op korte termijn dient het bedrag bij aankomst contant betaald te worden voldaan.

Mocht er onverhoopt na de afgesproken termijn niets zijn ontvangen, dan komt de gemaakte reservering per direct te vervallen.

3.4

Kadobonnen.

Kadobonnen dienen binnen 1 jaar tijd van de factuur datum verzilverd te worden of een vooruit geplande datum vast te leggen binnen het jaar van factuur datum.
De kadobon is over te dragen aan derde.
Voor kadebonnen en no- show of annulering gelden de annulering voorwaarden.


4. Annuleringsvoorwaarden.

4.1

Wanneer een definitieve reservering voor de Bed & Breakfast is gemaakt en bevestigd, geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

– Bij annulering meer dan 14 dagen van te voren is annuleren gratis.

– Bij annulering van 14 dagen tot 10 dagen voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 25%.

– Bij annulering van 9 dagen tot 6 dagen voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 50%.

– Bij annulering van 5 dagen of minder voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 100 %.

Om eventueel in aanmerking te komen voor teruggave van het betaalde bedrag dient u de annulering zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch aan ons door te geven.

Na overleg zal het afgesproken bedrag zo spoedig mogelijk aan u worden overgemaakt, doch uiterlijk binnen 21 dagen.

Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats, annuleringskosten bent u ook verschuldigd als u niet komt opdagen. (No Show)


4.3

Bed & Breakfast Klein Garnwerd 9 kan de reserveringsovereenkomst slechts opzeggen in de volgende gevallen: in geval van overmacht, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaren of familie, ziekenhuisopname of onaangekondigde verkoop.

In één van deze gevallen zal de eigenaar de gast zo spoedig mogelijk een alternatief aanbod doen toekomen.

Is dit niet mogelijk of accepteert de gast het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorting van het volledige bedrag plaatsvinden.

Enige andere schade ten gevolge van de opzegging zal niet door de eigenaar worden vergoed.

 

5. Klachten.

5.1

Wij proberen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

Ondanks onze goede zorgen, is het toch mogelijk dat u een klacht of opmerking heeft.

Om die naar behoren te kunnen oplossen vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken ter plekke, via mail of telefonisch contact.

6. Aansprakelijkheid.

6.1

Bed & Breakfast Klein Garnwerd 9 kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf in de betreffende kamer geleden schade, de gast vrijwaart Bed & Breakfast Klein Garnwerd 9 tegen aanspraken dienaangaande.

Bed and Breakfast Klein Garnwerd 9 is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom, Wifi , watervoorzieningen en technische installaties als ook niet of ontijdig aangekondigde bouw en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van Bed & Breakfast Klein Garnwerd 9.

6.2

Door Bed & Breakfast Klein Garnwerd 9 wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt voor verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen en/of goederen tijdens of ten gevolge van het verblijf in de betreffende kamer(s) van Bed and Breakfast Klein Garnwerd 9.

6.3

De hoofdgast genoemd in de reserveringsbevestiging is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de betreffende appartementen.

Er dient zorgvuldig met de spullen te worden omgegaan, de kamer dient dan ook netjes en fatsoenlijk te worden achtergelaten.

Dit geldt ook voor het gebruik van spullen in de Bed en Breakfast zoals: de binnen- buitenruimte en het buitenterrein van Bed en Breakfast Klein Garnwerd 9.

Breuk of beschadiging dient dan ook door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld.

Eventuele reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed.

Mocht achteraf na het uitchecken toch blijken dat er spullen kapot zijn achtergelaten en dit is niet aan de eigenaar gemeld, dan volgt alsnog de rekening voor de gemaakte reparatie- en/of vervangingskosten.

7. Veiligheid.

7.1

In verband met uw eigen veiligheid en dat van de Bed and Breakfast is het verboden om binnen in de kamers te roken of open vuur te gebruiken.

Dit is alleen toegestaan in de tuin rondom de Bed and Breakfast . Het misbruik van brand/blusmiddelen dan wel het onklaar maken van de rookmelder is niet toegestaan.

7.2

Andere voorzieningen op het erf dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt door de gasten.

De veiligheid van eventueel een klein kind dient door de ouders of begeleiders gewaarborgd te zijn.

7.3

Het is niet toegestaan de dieren op het erf zonder overleg te voeren, inclusief onze eigen honden Flo en Tuur.

8. Slotbepaling.

8.1

Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

8.2

Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

8.3

Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

8.4

Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

Mochten er verder nog vragen of opmerkingen zijn dan horen wij dat graag!

Vriendelijke groeten,

Inez en Nicolaas Geenen